Công ty vệ sinh Bình Minh cam kết cung cấp dịch vụ vệ sinh chất lượng cao. Nếu dịch vụ của chúng tôi không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp bảo hành dưới các điều kiện sau:

1. Thời hạn bảo hành

Chúng tôi cung cấp bảo hành cho dịch vụ vệ sinh theo từng loại hình dịch vụ được cung cấp.

2. Điều kiện bảo hành

Để yêu cầu bảo hành, bạn cần cung cấp bằng chứng rõ ràng về vấn đề hoặc sự không hài lòng với dịch vụ. Điều này có thể bao gồm hình ảnh, video, hoặc một bản mô tả chi tiết vấn đề.

3. Quy trình bảo hành

Khi yêu cầu bảo hành của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ sắp xếp lại lịch để cung cấp dịch vụ tại thời gian thuận tiện nhất cho bạn.

4. Loại trừ bảo hành

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành cho những trường hợp sau:

  • Hư hỏng do sự cố hoặc tai nạn ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
  • Hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản không đúng cách.
  • Hư hỏng sau khi dịch vụ bảo hành đã hết hạn.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo hành này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: vesinhbinhminh365@gmail.com