Chào mừng bạn đến với website của Công ty vệ sinh Bình Minh. Bằng việc sử dụng website này, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện dưới đây.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website này, bao gồm văn bản, hình ảnh, logo, biểu tượng, thiết kế, đồ họa, tên thương mại và dịch vụ, đều thuộc quyền sở hữu của Công ty vệ sinh Bình Minh.

2. Sử dụng website

Bạn đồng ý sử dụng trang web này một cách hợp pháp và không sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Giới hạn trách nhiệm

Công ty vệ sinh Bình Minh không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website này.

4. Đăng ký và Bảo mật

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng và hoàn chỉnh và cập nhật thông tin này khi có thay đổi.

5. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Công ty vệ sinh Bình Minh có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời gian nào.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: vesinhbinhminh365@gmail.com