1. Thời gian hoàn trả

Công ty vệ sinh Bình Minh cung cấp thời gian hoàn trả trong vòng 7 ngày sau khi dịch vụ được cung cấp. Nếu đã quá 7 ngày kể từ khi dịch vụ được cung cấp, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn hoàn trả hoặc đổi dịch vụ.

2. Điều kiện hoàn trả

Để có thể đủ điều kiện hoàn trả, bạn phải cung cấp bằng chứng rõ ràng về vấn đề hoặc sự không hài lòng với dịch vụ. Điều này có thể bao gồm hình ảnh, video, hoặc một bản mô tả chi tiết vấn đề.

3. Quy trình hoàn trả

Nếu yêu cầu hoàn trả của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn qua phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng khi thanh toán. Bạn sẽ nhận được hoàn tiền trong vòng một số ngày làm việc, tùy thuộc vào quy định của ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng của bạn.

4. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Hoàn trả này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: vesinhbinhminh365@gmail.com