Công ty vệ sinh Bình Minh tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả những thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin đó.

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ bạn, bao gồm:

  • Thông tin liên lạc: như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ giao hàng.
  • Thông tin thanh toán: như thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

  • Xử lý và thực hiện các đơn hàng.
  • Liên lạc với bạn về các dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật công nghệ và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp pháp.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong chính sách này hoặc trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn.

5. Cập nhật Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: vesinhbinhminh365@gmail.com